VPBank sẽ chào bán 17 triệu cp quỹ cho CBNV với giá 10,000 đồng/cp

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, VPBank sẽ chào bán 17 triệu cp quỹ, tương đương 0.672% số cổ phiếu đang lưu hành cho cán bộ nhân viên với giá 10,000 đồng/cp.

Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 30% số cổ phần đầu tiên được giải tỏa sau 1 năm, 35% tiếp theo được giải tỏa sau 2 năm và 35% cổ phần còn lại được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Hiện VPBank đã phát hành gần 2.53 triệu cp, trong đó gồm gần 2.44 triệu cp đang lưu hành và 92.22 triệu cp quỹ.

Xem thêm: Nhịp đập Thị trường 09/11: Sắc xanh tiếp tục lan tỏa

Trong số cổ phiếu quỹ này, có 50 triệu cp được ngân hàng mua vào tháng 10/2019 (từ ngày 02-23/10), theo hình thức khớp lệnh trên sàn với giá giao dịch bình quân 22,194 đồng/cp.

Trong năm 2018, VPBank cũng đã phân phối hết 33.7 triệu cp ESOP cho 837 người lao đồng, với giá phát hành 10,000 đồng/cp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian là 3 năm. Trong đó, ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng Giám đốc VPBank đã mua hơn 16 triệu cp, chiếm tới 46% lượng chào bán.

VPBank đã giải tỏa 65% lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 (ESOP 2018), tương đương 11.05 triệu cp. Còn hơn 22 triệu cp ESOP 2018 của VPBank vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất của VPBank tăng 231% so với cùng kỳ, đạt gần 9,398 tỷ đồng và gần 7,517 tỷ đồng.

Như vậy so với kế hoạch 10,214 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2020, VPBank đã thực hiện được 92% sau 9 tháng.

Tính riêng cho ngân hàng mẹ, sau 9 tháng đầu năm, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gần 6,207 tỷ đồng và 4,966 tỷ đồng, tăng 21% và 14% so với cùng kỳ.

Về chất lượng nợ vay, tính đến ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu hợp nhất của VPBank tăng 15% so với đầu năm, ghi nhận hơn 10,147 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 15%, nợ nghi ngờ tăng 36%. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của VPBank tăng từ mức 3.42% đầu năm lên 3.65%.

Diễn biến giá cổ phiếu VPB từ đầu năm 2020 đến phiên 06/11/2020

Nguồn: VietstockFinance

Kết phiên 06/11/2020, cổ phiếu VPB dừng tại mức giá 23,500 đồng/cp, tăng gần 18% so với đầu năm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 4.6 triệu cp/ngày.

Khang Di Vietstock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *