TN1 sẽ nhận chuyển nhượng thêm 10 triệu cp Maritime Bank

TN1 sẽ nhận chuyển nhượng thêm 10 triệu cp Maritime Bank

Ngày 04/11, HĐQT của CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) vừa thông qua việc tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank, OTC: MSB).

Số lượng chuyển nhượng là 10 triệu cổ phần do MSB phát hành, từ CTCP Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh. Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến đạt 230 tỷ đồng (đơn giá 23,000 đồng/cp).

Có thể thấy, đơn giá nhận chuyển nhượng từ Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh (23,000 đồng/cp) cao hơn hẳn so với đơn giá nhận chuyển nhượng từ Xây dựng TNCons Việt Nam (14,000 đồng/cp) theo Nghị quyết trước đó vào ngày 29/10.

Xem thêm: Khu công nghiệp Thành Thành Công muốn gom hơn 5 triệu cp VNG

*TN1 sẽ nhận chuyển nhượng gần 22 triệu cp của Maritime Bank

Dự kiến sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng từ cả 2 đơn vị trên, TN1 sẽ đem về gần 32 triệu cp MSB, tương đương 2.7% vốn của MSB (MSB có vốn điều lệ 1,175 tỷ đồng tại ngày 30/09/2020).

Về MSB, lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 của nhà băng này tăng 57% và 53% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,666 tỷ đồng và gần 1,328 tỷ đồng. Với kế hoạch đạt 1,439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020, MSB đã vượt 16% chỉ tiêu đặt ra chỉ sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 của MSB. Đvt: Tỷ đồng
BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MSB
BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MSB
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MSB

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của MSB tăng 6% so với đầu năm, đạt hơn 166,489 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt, vàng bạc, đá quý giảm đến 39% (1,511 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 30% (2,860 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 15% (73,430 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn kinh doanh, các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 13% (20.8 tỷ đồng), tiền gửi và vay các TCTD khác tăng 20% (56,370 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm (80,029 tỷ đồng). Tỷ trọng CASA trên tổng tiền gửi khách hàng đạt gần 23%.

Quay lại với TN1, Công ty này dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12/2020, cổ đông đăng ký danh sách cuối cùng vào ngày 20/11 nhằm thông qua các nội dung: Sửa đổi Điều lệ Công ty; phát hành cổ phiếu ESOP; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành trái phiếu ra công chúng và một số nội dung khác.

Duy Na vietstock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *