Sản lượng điện thấp, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) bất ngờ lỗ hơn 60 tỷ đồng quý 3

Sản lượng điện thấp, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) bất ngờ lỗ hơn 60 tỷ đồng quý 3

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với số lỗ bất ngờ hơn 60 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 1.748 tỷ đồng, giảm sút 23% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí giá vốn 1.735 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ còn lại 12,7 tỷ đồng. Nhiệt điện Quảng Ninh giải trình trong quý 3 công ty thực hiện sửa chữa lớn, dẫn đến sản lượng điện thấp, trong khi chi phí vẫn phải duy trì. Tổng sản lượng điện sản xuất quý 3 đạt 110,1 triệu kwh, giảm 45,23 triệu kwh so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 98,6 triệu kwh, giảm 41,98 triệu kwh so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 12,3 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính giảm mạnh đến 52 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chưa đến 66 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi vay hơn 70 tỷ đồng.

Sản lượng điện thấp, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) bất ngờ lỗ hơn 60 tỷ đồng quý 3 - Ảnh 1.

Nhiệt điện Quảng Ninh cho rằng, trong quý 3 chi phí tài chính giảm do dư nợ vay giảm và tỷ giá ít biến động. Tính đến 30/9/2020 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 1.323 tỷ đồng (giảm 506 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 2.827 tỷ đồng (giảm 924 tỷ đồng).

Xem thêm: Nhiều doanh nghiệp sữa lãi lớn trong quý III

Trong khi đó BCTC ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ còn 506 tỷ đồng, trong đó có 470 tỷ đồng tương đương tiền, 36 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Ngoài ra còn có khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng với số tiền 730 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 6.743 tỷ đồng doanh thu, giảm 8,7% so với cùng kỳ và thực hiện được gần 69% kế hoạch năm. Đồng thời do quý 3 lỗ lớn, nên lũy kế 9 tháng công ty lỗ gần 39,8 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lãi sau thuế gần 265 tỷ đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *