Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 26/10

Sản lượng điện thấp, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) bất ngờ lỗ hơn 60 tỷ đồng quý 3

Tuần mới từ 26/10 đến 30/10/2020 có 22 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có nhiều cái tên đáng chú ý như Đạm Cà Mau (DCM) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%, hay Văn Phú Invest (VPI) phát hành 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 26/10/2020: VPI, TNG

Ngày 26/10 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Văn phú Invest (mã chứng khoán VPI) chốt danh sách cổ đông phát hành 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 25%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 400 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019. Dự kiến sau phát hành Văn Phú Invest sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.600 tỷ đồng hiện nay lên 2.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Văn Phú Invest đạt 3.057 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến so với doanh thu 258 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 511 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 506 tỷ đồng. EPS đạt 3.164 đồng.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 12/11/2020.

Ngày 27/10/2020: KSB, VSC, HTL, CNC, DCG, TCL

CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 10,68 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 106,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 đã kiểm toán của công ty.

CTCP Container Việt Nam (VSC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 18/11/2020.

CTCP Kỹ thuật và ô tô Trường Long (HTL) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 5/11/2020.

CTCP Công nghệ cao Traphaco (CNC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 9/11/2020.

CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 6/11/2020.

CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) chi trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 12/11/2020.

Ngày 28/10/2020: DCM, TCT, SHI, TIG, SMB, BIC, DAR

Ngày 28/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 23/11/2020.

Xem thêm: Sản lượng điện thấp, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) bất ngờ lỗ hơn 60 tỷ đồng quý 3

Như vậy với hơn 529 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đạm Cà Mau sẽ chi khoảng 317 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2019 tăng 5,3% so với năm 2018, lên 7.042 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế giảm đến 35% còn 429 tỷ đồng.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 16/11/2020.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 11/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 4,33 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

CTCP Tập đoàn đầu tư Thăng Long (TIG) phát hành 8,26 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 82,6 tỷ đồng.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 10/11/2020.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/11/2020.

CTCP Xe lửa Dĩ An (DAR) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10.8%. Thời gian thanh toán 23/11/2020.

Ngày 29/10/2020: BAX, HU3, LLM, TMX, PHN, PSN, VHE, WTN

CTCP Thống Nhất (BAX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 23/12/2020.

CTCP Đầu tư và xây dựng HUD3 (HU3) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 6/11/2020.

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 27/11/2020.

CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 13/10/2020.

CTCP Pin Hà Nội (PHN) tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 12/11/2020.

CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/11/2020.

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) phát hành 1,76 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20%.

CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN – Đại chúng chưa niêm yết) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,75%. Thời gian thanh toán 13/11/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *