Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được niêm yết trên HNX sau 3 năm hoạt động

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chấp thuận niêm yết trên HNX đối với CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC), giá trị niêm yết ban đầu là 121.2 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh đã được chấp thuận niêm yết 12.12 triệu cp vào tháng 10/2020 với mã chứng khoán là GIC. Mệnh giá mỗi cổ phiếu là 10,000 đồng/cp, tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 121.2 tỷ đồng.

Xem thêm: America LLC cơ cấu danh mục đầu tư

Đôi nét về lịch sử hình thành của GIC, Công ty được thành lập từ ngày 24/01/2017 và sửa đổi tăng vốn lần 1 ngày 27/12/2018, tăng vốn điều lệ từ 101 tỷ đồng lên 121.2 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là dịch vụ kho bãi, lưu trữ và bốc xếp hàng hóa, vận tải hàng hóa đường biển và đường bộ.

Kho bãi chứa hàng của GIC

Nguồn: GIC

GIC được chính thức chấp nhận là công ty đại chúng vào ngày 06/04/2020.

Về cơ cấu cổ đông, tới 20/07/2020, cổ đông lớn của Công ty là CTCP Container Việt Nam nắm tỷ lệ 66.34% tương đương 8.04 triệu cp, được chia đều đại diện nắm giữ bởi CTHĐQT Nguyễn Thế Trọng, GĐ/TVHĐQT Hoàng Tiến Lục và TVHĐQT Trần Xuân Bạo, mỗi người 2.68 triệu cp. Phần còn lại thuộc sở hữu của cá nhân trong nước, chiếm 33.66%.

Cơ cấu cổ đông của GIC

Nguồn: VietstockFinance

Trong năm 2019, GIC đạt mức doanh thu 201.1 tỷ đồng, tăng 20.1% so với năm 2018. Đồng thời, lãi ròng đạt 42.7 tỷ đồng, tăng gần 7% so với kết quả của năm 2018.

Do tình hình diễn biến đại dịch Covid-19 được dự báo sẽ còn ảnh hưởng đến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2020 và 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2020 được HĐQT của GIC được đề ra thận trọng. Cụ thể, doanh thu kế hoạch 2020 là 186 tỷ đồng, giảm 7.51% so với mức thực hiện trong năm 2019 và mức lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2020 là 38 tỷ đồng, giảm 10.8% so với kết quả năm 2019.

Hà Lễ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *