Báo cáo sai quy định, L18 bị phạt hành chính 185 triệu đồng

Ngày 04/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (HNX: L18).

Theo đó, L18 bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty đã không báo cáo UBCKNN BCTC hợp nhất quý 1/2020 và quý 2/2020, Nghị quyết HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 09/11/2018; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn BCTC quý 1, 4/2019, BCTC quý 2/2020, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét.

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật phiên chiều 09/11: VN-Index tạo Rising Window

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại ĐHĐCĐ hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/04/2018 tăng vốn từ gần 81 tỷ đồng lên gần 115 tỷ đồng trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

Tổng cộng, L18 bị phạt 185 triệu đồng.

Hà Lễ Vietstock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *