6 triệu cp của Enteco Việt Nam chuẩn bị niêm yết trên sàn HNX

6 triệu cp của Enteco Việt Nam chuẩn bị niêm yết trên sàn HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo CTCP Enteco Việt Nam đã được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX với mã cổ phiếu GMA, giá trị niêm yết ban đầu là 60 tỷ đồng.

CTCP Enteco Việt Nam được HNX chấp thuận niêm yết 6 triệu cp vào tháng 10/2020 với mã cổ phiếu GMA. Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 60 tỷ đồng.

Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của GMA, Công ty được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 10/10/2011 với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng và sau 3 lần tăng vốn bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiên hữu, Công ty nâng vốn điều lệ lên con số 60 tỷ đồng.

GMA hoạt động chính trong các lĩnh vực cho thuê máy móc thiết bị công trình; dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị công trình và hoạt động sản xuất thiết bị công trình phục vụ ngành thi công nền móng, xây dựng dân dụng; buôn bán máy móc thiết bị, phụ kiện xây dựng và buôn bán các loại thép cuộn.

Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng vào ngày 23/06/2020.

Các dịch vụ của GMA. Nguồn: GMA

Tính đến 13/08/2020, cổ đông lớn  của Công ty gồm CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) và 3 cá nhân khác nắm gần 66.1% vốn điều lệ, tương đương gần 4 triệu cp. Số cổ phần tương đương 33.9% vốn điều lệ còn lại được nắm giữ bởi các cổ đông cá nhân trong nước.

Cơ cấu cổ đông của GMA. Nguồn: VietstockFinance

Năm 2019, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt gần 118 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với doanh thu thuần năm 2018. Lãi ròng năm 2019 đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng hơn 5.5% so với lãi ròng năm 2018.

Các năm tiếp theo, Công ty dự kiến doanh thu thuần lần lượt đạt 130 tỷ đồng trong năm 2020 (tăng hơn 10.2% so với thực hiện 2019) và 141.8 tỷ đồng trong năm 2021 (tăng gần 9.1% so với kế hoạch năm 2020). Do chịu ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến doanh thu bán hàng nên Công ty đã chủ trương tập trung đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ trong năm 2020. Cụ thể, dự kiến doanh thu cung cấp dịch vụ sẽ tăng 30.5% trong năm 2020 trong khi doanh thu bán hàng chỉ tăng gần 4.3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020, 2021 của GMA. Nguồn: Bản cáo bạch của GMA.

Hà Lễ vietstock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *